FANDOM


Grupong tres sa Defense of Brutus. Nagkaroon ng malalim na hidwaan sa mga Wakwak na nagresulta sa isang open forum na kinsangutan ng buong Greenstein.