FANDOM


Grupong Kuwatro sa Defense of Brutus. Nakaaway nila ang lahat ng grupo dahil sa iba't ibang kadahilanan.